Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 20 juni 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Vergroten betrokkenheid jongeren (33.182) (T01781)

- Toezeggingen i.v.m. toekomst pensioenstelsel

De commissie besluit toezeggingen T01779, T01781 en T01967 als voldaan aan te merken. Op verzoek van het lid Oomen-Ruijten (CDA) blijft de status van toezeggingen T02344 en T02240 deels voldaan en blijven toezeggingen T02400 en T02365 als openstaand geregistreerd staan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren