Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 30 mei 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet invoering associate degree-opleiding (34.678)

- Toezegging T02423 - Inschakeling onafhankelijke adviescommissie bij beoordeling bevordering maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef

De commissie besluit toezegging T02423 te registreren en als voldaan aan te merken.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer