34.725 IX

Jaarverslag en slotwet Financiën en Nationale Schuld 2016Het jaarverslag bevat het verzoek tot déchargeverlening over het in 2016 gevoerde financiële beheer met betrekking tot de uitvoering van de begroting van het ministerie van Financiën en van de Nationale Schuld. De slotwet bevat de laatste wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten over 2016.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het wetsvoorstel (TK, nr. 3) is op 6 juli 2017 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. Daarbij is de betreffende bewindspersoon décharge verleend.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 26 september 2017 als hamerstuk afgedaan. De betreffende bewindspersoon is décharge verleend.


Kerngegevens

ingediend

17 mei 2017

titel

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2016

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar


Documenten

16