Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 23 mei 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (34.597)

-
34597

Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren