Korte aantekeningen vergadering commissies Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en Europese Zaken (EUZA) van 11 april 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Regeling inwerkingtreding van de goedkeuring Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie met Oekraïne (34.669)

- 34669

Regeling inwerkingtreding van de goedkeuring Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie met Oekraïne

De commissies besluiten op 25-04-2017 inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag. Vanwege het reces verloopt dit proces per e-mail.
Wanneer fracties deze inbrengdatum niet halen, wordt er maximaal enkele dagen uitstel verleend. De commissievoorzitter BDO zal dan naar bevind van zaken handelen.

Dit wetsvoorstel wordt op 18 april 2017 opnieuw geagendeerd om alvast te inventariseren op welke datum een eventueel plenair debat zou kunnen plaatsvinden met de Minister van Buitenlandse Zaken. Daartoe wordt bij Buitenlandse Zaken nagegaan wanneer de minister in de gelegenheid is.


De griffier voor deze vergadering,
Luuk van Luijk