Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 11 april 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Van toepassing verklaring van de Wet minimumloon op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht (33.623)

- 33 623, O

Brief inzake motie van het lid Rinnooy Kan c.s.; Van toepassing verklaring van de Wet minimumloon op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht

De fracties van CDA, SP en GroenLinks sluiten zich aan bij de vragen van de fractie van D66. De commissie stelt de brief in reactie op de brief van de minister van SZW van 27 maart 2017 aldus vast.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren