Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 4 april 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Van toepassing verklaring van de Wet minimumloon op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht (33.623)

- 33623, O

Brief inzake motie van het lid Rinnooy Kan c.s.; Van toepassing verklaring van de Wet minimumloon op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht

Inbreng voor schriftelijk overleg zal worden geleverd door de fractie van D66 (Rinnooy Kan).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren