Korte aantekeningen vergadering commissies Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en Europese Zaken (EUZA) van 28 maart 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Regeling inwerkingtreding van de goedkeuring Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie met Oekraïne (34.669)

- 34669

Regeling inwerkingtreding van de goedkeuring Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie met Oekraïne

De fracties van de VVD (Schaap), CDA (Knapen), D66 (Schaper), PVV (Faber-Van de Klashorst), SP (Kox), PvdA (Schrijver), GroenLinks (Strik), ChristenUnie (Kuiper) en SGP (Van Dijk) leveren inbreng voor het voorlopig verslag.


De griffier voor deze vergadering,
Luuk van Luijk