Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 21 maart 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Toekomst veehouderij (28.973)

- T02366 - Reactie op SER-rapport verduurzaming veehouderij

Brief van de staatssecretaris van EZ van 8 maart 2017 (28973, B)

De commissie besluit toezegging T02366 als openstaand te beschouwen en besluit op 11 april 2017 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer