Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 21 maart 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Verhoeven en Van Tongeren Beslissing koopzondagen bij gemeenten (32.412)

- Evaluatie Winkeltijdenwet - Toezegging T01723 (Economische en sociale gevolgen voor kleine winkeliers en werknemers meenemen in evaluatie na drie jaar)

Brief van de minister van EZ van 9 maart 2017 in reactie op brief van 6 februari 2017 (verslag schriftelijk overelg 34647, B)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T01723 als voldaan aan te merken.
Het lid Schalk (SGP) merkt op dat de brief van 9 maart 2017 op bladzijde 7 de toezegging bevat dat de minister bij de VNG zal aangeven dat hij de gedachte ondersteunt dat het goed zou zijn als gemeenten het winkelpersoneel betrekken bij de evaluatie van plaatselijke winkeltijdenverordeningen. Deze nieuwe toezegging zal door de staf worden geregistreerd en aan de leden van de commissie worden voorgelegd per e-mail.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer