34.695

Initiatiefvoorstel-Piri en Kamminga Wet informatiepositie Staten-Generaal inzake de Europese UnieDit initiatiefvoorstel van de leden Piri (PvdA) en Kamminga (VVD) beoogt de informatiepositie van het parlement in EU-zaken structureel te borgen en uit te breiden.

De indieners willen vastleggen dat de regering alle EU-informatie die zij heeft, in beginsel ook deelt met het parlement. De precieze inzetten van de Nederlandse regering aan Europese onderhandelingstafels en overleggremia moeten voor de Kamer inzichtelijk zijn. De wet zorgt voor een helder overzicht van gevraagde EU-informatie en voor inzicht in deze EU-informatie en leidt tot een betere naleving van informatieafspraken tussen de regering en beide Kamers.

Centraal uitgangspunt in dit voorstel is dat de regering het parlement uitgebreid, zo spoedig mogelijk en continu informeert over alle zaken met betrekking tot de Europese Unie, en met het uitgangspunt een openbare behandeling. De Staten-Generaal moeten daarover te allen tijde de gelegenheid hebben om, waar mogelijk, tijdig met de regering in overleg te gaan over de verstrekte informatie. De regering geeft middels leeswijzers duiding bij de verstrekte informatie zodat ook bij een grotere hoeveelheid documenten de inhoud overzichtelijk blijft.

Uitgangspunt blijft om de informatie zoveel mogelijk openbaar te kunnen behandelen. Waar dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat openbaarheid van de informatie de Nederlandse onderhandelingspositie schaadt, vindt de parlementaire controle deels plaats in vertrouwelijkheid. Dat is tot nu toe niet gebruikelijk.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer.

De Tweede Kamerleden Piri en Kamminga hebben bij brief van 10 mei 2022 laten weten dat zij de verdediging van dit wetsvoorstel overgenomen hebben genomen van de initiatiefnemers Maij en Anne Mulder (TK, 4).


Kerngegevens

ingediend

17 maart 2017

titel

Voorstel van wet van de leden Piri en Kamminga tot verbetering van de informatiepositie van de Staten-Generaal met betrekking tot de Europese Unie (Wet informatiepositie Staten-Generaal inzake de Europese Unie)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

4