Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 7 maart 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Ex-anteherverdeling (34.255) (T02344)

-
T02340 - Toezegging Onderzoek meerwaarde life cycle beleggen en T02344 - Toezegging Ex-anteherverdeling

De commissie neemt kennis van de brief van de staatssecretaris van SZW van 2 maart 2017 (34255, R) en beschouwt toezegging T02340 (Onderzoek meerwaarde life cycle beleggen) daarmee als voldaan. Toezegging T02344 (Ex-anteherverdeling) wordt als deels voldaan beschouwd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren