Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 7 maart 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging toezending brief over de stand van zaken met betrekking tot de ratificatie van drie protocollen (34.000 VI) (T02051)

- T02051 en T02355

Toezegging toezending brief over de stand van zaken met betrekking tot de ratificatie van drie protocollen (34.000 VI); Toezegging Informeren over het beoogde tijdpad van ratificatie protocol (34.485 VI)

De commissie besluit de toezeggingen T02051 en T02355 als openstaand te beschouwen, in afwachting van informatie van de staatssecretaris van VWS over het advies van de Raad van State inzake de ratificatie van de protocollen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren