Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 21 februari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Van toepassing verklaring van de Wet minimumloon op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht (33.623)

- 33623 WML/ovo

De commissie stelt voor de plenaire behandeling in vierde termijn op 7 maart 2017 te hervatten.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren