Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 14 februari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Van toepassing verklaring van de Wet minimumloon op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht (33.623)

- 33623, L

Van toepassing verklaring van de Wet minimumloon op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht

Inbreng voor het nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van D66 (Rinnooy Kan); de CDA-fractie sluit zich hierbij aan. Onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de antwoorden, stelt de commissie voor de plenaire behandeling van het wetsvoorstel (vierde termijn) op 7 maart 2017 te hervatten.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren