Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 7 februari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Van toepassing verklaring van de Wet minimumloon op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht (33.623)

- 33623, L

Verslag van een nader schriftelijk overleg inzake WML/ovo; Van toepassing verklaring van de Wet minimumloon op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht

Een (gewogen) meerderheid spreekt zich uit voor plenaire afronding van de behandeling van dit wetsvoorstel uiterlijk op 7 maart 2017. De voorzitter concludeert dat er gelegenheid wordt gegeven op 14 februari 2017 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg. Onder voorbehoud van tijdige beantwoording van de vragen, stelt de commissie voor de plenaire behandeling van het wetsvoorstel (vierde termijn) op 7 maart 2017 te hervatten.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren