Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 7 februari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Novelle Belastingplan 2016 (34.360)

- Hervorming van het gemeentelijk belastinggebied

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van VVD (Van de Ven) en 50PLUS (Van Rooijen).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren