Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 7 februari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Gebruik biometrie bij identificatie vreemdelingen (33.192)

- T01859 en T02145

Toezegging Evaluatie wet, inclusief bewaartermijn biometrische gegevens, na drie jaar (33.192); Toezegging Evaluatie praktijk bekostiging medisch onderzoek in opvolgende procedures (34.088)

De commissie bespreekt het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van V&J d.d. 23 december 2016 inzake stand van zaken van toezeggingen (34550 VI, J). De commissie besluit ten aanzien van twee toezeggingen die op het terrein van de commissie I&A/JBZ liggen als volgt:

- T01859: de deadline van de toezegging verplaatsen naar 1 januari 2018. De status van de toezegging (openstaand) blijft ongewijzigd.
- T02145: de deadline van de toezegging verplaatsen naar 1 juli 2017. De status van de toezegging (openstaand) blijft ongewijzigd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren