34.669

Regeling inwerkingtreding van de goedkeuring Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie met OekraïneMet dit wetsvoorstel wordt de inwerkingtreding van de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst (Trb. 2014, nr. 160PDF-document) met Oekraïne geregeld.

Omdat het referendum van 6 april 2016 heeft geleid tot een «raadgevende uitspraak tot afwijzing», is op grond van artikel 11 Wet raadgevend referendum (Wrr) (30.372) indiening van dit wetsvoorstel vereist.

Op 18 december 2014 is het voorstel van wet houdende goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, ingediend bij de Tweede Kamer (34.116). Het voorstel is op 7 april 2015 aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 juli 2015 aangenomen en op 28 juli 2015 is de goedkeuringswet gepubliceerd (Stb. 2015, nr. 315PDF-document).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 2) is op 23 februari 2017 na hoofdelijke stemming met 89 stemmen voor (VVD, GroenLinks, PvdA, D66 en Van Vliet) en 55 stemmen tegen (PvdD, CDA, SP, ChristenUnie, PVV, SGP, Groep Bontes/Van Klaveren, Houwers, Klein, 50PLUS, Groep Kuzu/ Öztürk en Monasch) aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft in haar vergadering van 11 april 2017 hoofdelijk gestemd over de controversieelverklaring van dit wetsvoorstel. Het voorstel is met 8 stemmen voor en 62 stemmen tegen niet controversieel verklaard.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 30 mei 2017 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, ChristenUnie, VVD, PvdA, CDA (Martens, Atsma en van Bijsterveld stemden tegen), GroenLinks, OSF en D66 stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

27 januari 2017

titel

Regeling van de inwerkingtreding van de wet van 8 juli 2015, houdende goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds (Stb. 2015, 315)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

30