Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 31 januari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (33.846)

- Bibliotheekmonitor 2015 en toezegging T02017 (Midterm review)

Brief - met bijlage - van de minister van OCW van 25 januari 2017 (33846, I)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T02017 als openstaand geregistreerd te houden.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer