Eerste deelsessie 2017 Parlementaire Assemblee van de Raad van EuropaDe eerste deelsessie van de PACE vond plaats in Straatsburg van 22 tot 27 januari 2017. Deze bijeenkomst is bijgewoond door de senatoren Schrijver, voorzitter van de delegatie, Oomen-Ruijten, Overbeek, Schnabel, Strik en Van de Ven.

Senator Oomen wordt vicepresident 

Bij de aanvang van de eerste vergadering is senator Oomen-Ruijten gekozen tot vicepresident van de Assemblee voor het jaar 2017. Tijdens een regeling van werkzaamheden in diezelfde vergadering heeft de heer Kox (voorzitter van de fractie van Verenigd Europees Links) de vergadering opgeroepen niet in te stemmen met een voorstel van het Bureau van de Assemblee. Deze commissie adviseert de President van de Assemblee onder andere over de agenda van de deelsessie. Het voorstel van deze commissie was om geen debat te houden over het functioneren van democratische instellingen in Turkije. Het voorstel van de heer Kox om hier wel over te debatteren - conform het advies van de Monitoring Committee en het Political Affairs Committee - behaalde niet de tweederde meerderheid. 

Integriteit binnen de Assemblée 

In het kader van vermeende lobby- en corruptiepraktijken onder de leden en oudleden van de Assemblée heeft de Nederlandse delegatie er bij de Assemblée op aangedrongen dat onderzoek wordt uitgevoerd naar deze praktijken en naar de naleving van de regels over integriteit door de zittende leden en oudleden. 

Geen deelname Russische delegatie 

Aan het begin van ieder kalenderjaar dienen delegaties hun geloofsbrieven aan de Assemblee aan. Het reglement van de PACE biedt delegaties de gelegenheid een debat over die geloofsbrieven te voeren. De delegatie van de Russische Federatie heeft haar geloofsbrieven voor het jaar 2017 niet ingezonden en zal in 2017 dan ook niet deelnemen aan de werkzaamheden van de PACE.

Nederlandse rechter EHRM

Op dinsdag 23 januari 2017 heeft de Assemblee zich in een geheime stemming uitgesproken over de benoeming van een nieuwe Nederlandse rechter bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in de vacature die in september 2016 is ontstaan door het vertrek van mr. J. Silvis. Uit een door het Committee for the Elections of Judges opgemaakte voordracht met daarop achtereenvolgens de namen van de heer Martin Kuijer, mevrouw Jolien Schukking en de heer Rick Lawson koos de Assemblee mevrouw Schukking met 104 stemmen als opvolger van de heer Silvis. De heren Kuijer en Lawson kregen respectievelijk 57 en en 18 stemmen. 

Cyprus, Griekenland en Turkije 

Tijdens een vragenronde in aansluiting op een speech door de Cypriotische minister van Buitenlandse Zaken, de heer I. Kasoulides, heeft senator Oomen-Ruijten de minister gevraagd hoe de PACE kan helpen bij het op gang helpen van een dialoog die moet leiden tot nieuwe onderhandelingen tussen Griekenland, Turkije en andere landen. De minister antwoordde dat het van het grootste belang is dat de veiligheid van het verenigde Cyprus zonder militaire interventies van buitenaf wordt gegarandeerd.

In een debat met de Europees Commissaris voor Europees nabuurbeleid en uitbreidingsonderhandelingen heeft senator Overbeek de commissaris gewezen op de verwachte rol van de VN bij het vinden van een oplossing van het conflict rond Cyprus. Hij vroeg hem nader in te gaan op de verschillende scenario's (waaronder het Kosovo- en het Noord-Ierland-scenario) die zijn ontwikkeld om tot een oplossing van het conflict te komen. In het vragenuurtje met de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa, de heer Jagland, heeft senator Van de Ven verwezen naar het op maandag door de Assemblee genomen besluit om geen urgent debate te houden over de situatie in Turkije. Hij vroeg de heer Jagland wat het doel is van de inspanningen van de Raad van Europa is en of hij vooruitgang ziet in Turkije. De heer Jagland wees er in zijn antwoord op dat succes vooral in concrete situaties kan worden gemeten aan de hand van concrete acties van de organen van de Raad van Europa, zoals het Hof en de PACE zelf.

Enkele leden van de delegatie hebben op donderdag 26 januari 2017 een gesprek gevoerd met leden van de Turkse Peoples' Democratic Party (HDP). Van deze oppositiepartij zijn leden in de gevangenis gezet of worden bedreigd. De Turkse delegatie hield een vurig pleidooi voor het onmiddellijk in gang zetten van een monitoringprocedure  ten aanzien van Turkije door de PACE.


Deel dit item: