Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 24 januari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Van toepassing verklaring van de Wet minimumloon op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht (33.623)

- 33623

Van toepassing verklaring van de Wet minimumloon op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht

De fractie van de VVD (Van de Ven) levert inbreng voor schriftelijk overleg. De conceptbrief wordt per e-mail verspreid onder de leden van commissie.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren