Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 17 januari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Van toepassing verklaring van de Wet minimumloon op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht (33.623)

- 33623

Van toepassing verklaring van de Wet minimumloon op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht

De commissie houdt de besluitvorming omtrent de plenaire hervatting van het wetsvoorstel aan tot 14 februari 2017. Desgewenst kunnen fracties het wetsvoorstel betrekken bij het mondelinge overleg over de positie van zelfstandigen op de arbeidsmarkt van 7 februari 2017. De fractie van de VVD (Van de Ven) levert op 24 januari 2017 inbreng voor schriftelijk overleg over wetsvoorstel 33623.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren