Korte aantekeningen vergadering commissies Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Financiën (FIN) van 17 januari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Van toepassing verklaring van de Wet minimumloon op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht (33.623)

- Voorbespreking van het mondelinge overleg over de positie van zelfstandigen op de arbeidsmarkt op 7 februari 2017

De commissies besluiten de conceptbrief met het verzoek aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën om - voorafgaand aan het mondeling overleg - schriftelijk enige informatie te verstrekken, met een aanvulling van het lid Sent (PvdA), te verzenden. De brief wordt 18 januari a.s. ter vaststelling verspreid onder de leden van de commissies en zo mogelijk dezelfde dag verzonden.
De commissies nemen kennis van de voorgestelde agenda voor het mondeling overleg.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren