Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 17 januari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Novelle Belastingplan 2016 (34.360)

- 34302 / 34360, Z

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK en de staatssecretaris van Financiën over de hervorming van het gemeentelijk belastinggebied; Belastingplan 2016

De commissie besluit op 7 februari 2017 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg met de minister van BZK en de staatssecretaris van Financiën over de hervorming van het gemeentelijk belastinggebied.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren