34.643

Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Land ErfgoedcentrumDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties met betrekking tot de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Land Erfgoedcentrum.

Het Nieuw Land Erfgoedcentrum is de opvolger van het voormalig Rijksarchief in de provincie en beheert de overgebrachte archieven van de gemeenten Lelystad, Dronten, Urk en Zeewolde, het waterschap Zuiderzeeland en de rijksorganen in de provincie Flevoland. Daarnaast vervult het de taken van het archeologisch depot van de provincie Flevoland. Naast genoemde overheden nemen ook de stichting Nieuw Land, de stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders en de Minister van OCW namens het Rijk deel aan deze gemeenschappelijke regeling.


Kerngegevens

begonnen

21 december 2016

titel

Besluit houdende deelneming in de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Land Erfgoedcentrum

schriftelijke voorbereiding

ondertekening


Documenten

4