Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 20 december 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Ex-anteherverdeling (34.255) (T02344)

-
T02340 - Toezegging Onderzoek meerwaarde life cycle beleggen en T02344 - Toezegging Ex-anteherverdeling

Brief van de staatssecretaris van SZW van 15 december 2016 over toezeggingen in het kader van de Wet verbeterde premieregeling (34255, Q)

De commissie neemt kennis van de brief van 15 december 2016 in reactie op de twee toezeggingen (34255, Q) en besluit - mede met het oog op het mondeling overleg van 7 maart 2017 - op 24 januari 2017 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren