34.630

Wijziging van de Wet BIG in verband met het opnemen van de physician assistant en de verpleegkundig specialist en een tijdelijk register voor experimenteerberoepenDit wetsvoorstel heeft als doel de zelfstandige bevoegdheid voor de Physician Assistant (PA) en de Verpleegkundig Specialist (VS) voor een aantal medische handelingen definitief in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) te regelen.

Op grond van artikel 36a van de Wet BIG kunnen bij wijze van experiment bepaalde categorieën beroepsbeoefenaren bij algemene maatregel van bestuur voor een bepaalde periode zelfstandig bevoegd worden verklaard tot het verrichten van bepaalde medische handelingen.

Op 1 januari 2012 is een experiment gestart om te beoordelen in hoeverre het doelmatig en doeltreffend is om de in het kader van het experiment toegekende bevoegdheden definitief aan de PA en de VS toe te kennen. Uit het experiment blijkt dat deze definitieve toekenning voor een aantal handelingen bijdraagt aan het efficiënter inrichten van zorgprocessen en de juiste inzet van professionals. Daarom regelt dit voorstel de opname in de lijst van registerberoepen.

Dit voorstel wil daarnaast zogenaamde experimenteerberoepen opnemen in een tijdelijk register zodat het medisch tuchtrecht volledig op de beoefenaren hiervan kan worden toegepast.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK, A) is op 12 september 2017 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en FvD stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 3 oktober 2017 als hamerstuk afgedaan. SP en PvdD is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

13 december 2016

titel

Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met het opnemen van de physician assistant in de lijst van registerberoepen, het toekennen van zelfstandige bevoegdheid voor bepaalde voorbehouden handelingen aan physician assistants en verpleegkundig specialisten en het opnemen van de mogelijkheid tot het instellen van een tijdelijk register voor experimenteerberoepen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

17