T02374

Toezegging Beheer medisch dossier (33.509)De minister van VWS zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Martens, toe dat het eigen beheer van het medisch dossier voor patiënten een recht wordt en geen plicht.


Kerngegevens

Nummer T02374
Status voldaan
Datum toezegging 27 september 2016
Deadline 1 januari 2019
Voormalige Verantwoordelijke(n) Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Huidige Verantwoordelijke(n) Minister voor Medische Zorg en Sport
Kamerleden Drs. M.J.Th. Martens (CDA)
Commissie commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen eigen beheer
elektronische patiëntendossiers
patiëntengegevens
patiëntenrechten
Kamerstukken Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens (33.509)


Uit de stukken

Handelingen I 2016-2017, nr. 1 - item 3 - blz. 1

Mevrouw Martens (CDA): Allereerst het gegeven dat niet alle patiënten hun dossier zelf kunnen of willen beheren. Kan de minister toezeggen dat het eigen beheer van het medisch dossier voor patiënten een recht wordt en geen plicht?

Handelingen I 2016-2017, nr. 1 - item 9 - blz. 1

Minister Schippers: Kan de minister toezeggen dat het beheer van het eigen dossier een recht wordt en geen plicht? Ja, dat kan ik volmondig zeggen. Het beheer van het eigen dossier is een recht van de patiënt. Dat wordt geen plicht. Zorgaanbieders houden de plicht om een dossier bij te houden. Als de patiënt zelf geen regie wil of kan voeren, blijft de zorgverlener op grond van de WGBO verantwoordelijk voor verantwoorde zorg, dus ook voor het verkrijgen van de benodigde informatie.

Handelingen I 2016-2017, nr. 1 - item 9 - blz. 21

Mevrouw Martens (CDA):We zijn ook blij met de toezegging dat het beheer van het medische dossier voor patiënten een recht wordt en geen plicht.


Brondocumenten


Historie