Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 29 november 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E160045 - Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende mechanismen ter beslechting van geschillen over dubbele belasting in de EU

- EU-pakket vennootschapsbelastingen

Enkele fracties maken kenbaar subsidiariteitsbezwaren te hebben. De commissie besluit het pakket opnieuw te agenderen ten behoeve van een subsidiariteitstoets op dinsdag 13 december en daarbij waar mogelijk de (concept)inbrengen van fracties uit de Tweede Kamer te betrekken.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren