Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 22 november 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E160045 - Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende mechanismen ter beslechting van geschillen over dubbele belasting in de EU

- EU-pakket vennootschapsbelasting

Een aantal fracties geeft aan behoefte te hebben aan schriftelijk overleg met de regering. Tevens geeft een aantal fracties te kennen subsidiariteitsbezwaren te hebben ten aanzien van de voorstellen. De commissie besluit kennis te willen nemen van (eventuele) inbreng vanuit de Tweede Kamer ter zake. De commissie besluit hierna het pakket opnieuw te agenderen, op 29 november 2016 of 6 december 2016.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren