Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 22 november 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Novelle Belastingplan 2016 (34.360)

- Mededelingen en informatie

De commissie besluit de brief van de minister van BZK en de staatssecretaris van Financiën van 21 november 2016 over de hervorming van het gemeentelijk belastinggebied te agenderen op dinsdag 17 januari 2017.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren