34.609

Invoering Europese betalingsbevelprocedureDit wetsvoorstel vereenvoudigt in de Uitvoeringswet verordening Europese procedure voor geringe vorderingen en de Uitvoeringswet verordening Europese betalingbevelprocedure de procesvoering bij grensoverschrijdende zaken bij geringe consumenten- en commerciële vorderingen. Hiermee wordt de Europese betalingsbevelprocedure (2015/2421PDF-document) ingevoerd in de Nederlandse wetgeving.

Met dit voorstel wordt de procedure makkelijker en gaan de kosten omlaag. Daarnaast wordt het plafond voor deze procedure verhoogd van € 2.000 naar € 5.000 en is elektronische wisseling van stukken mogelijk gemaakt.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer

De Tweede Kamer heeft het voorstel op 16 februari 2017 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 maart 2017 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

15 november 2016

titel

Wijziging van de Uitvoeringswet verordening Europese procedure voor geringe vorderingen en de Uitvoeringswet verordening Europese betalingsbevelprocedure ter uitvoering van Verordening (EU) 2015/2421 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 tot wijziging van verordening (EG) nr. 861/2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen en Verordening (EG) nr. 1896/2006 tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure (PbEU 2015, L 341/1)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

10