Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 8 november 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E160045 - Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende mechanismen ter beslechting van geschillen over dubbele belasting in de EU

- EU-belastingpakket voor een eerlijk, concurrerend en stabiel belastingsysteem

De commissie besluit het pakket in behandeling te nemen en de voorstellen opnieuw te agenderen wanneer de kabinetsappreciatie ontvangen is.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren