Dit voorstel wijzigt de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag in verband met enkele inhoudelijke en technische verbeteringen.

Het gaat om de volgende inhoudelijke wijzigingen:

  • de jaarlijkse bekendmaking van de nominale premie wordt vervroegd met een week
  • in verband hiermee wordt ook de standaardpremie een week eerder bekend gemaakt
  • samenstelling, benoeming en zittingsduur van de Adviescommissie Pakket (ACP) en de Adviescommissie Kwaliteit (ACK) van het Zorginstituut Nederland.

Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 23 februari 2017 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 maart 2017 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

13 oktober 2016

titel

Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag in verband met enkele inhoudelijke en technische verbeteringen (Verzamelwet Zvw 2016)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

De artikelen I, onderdeel Ao, IIa en IIb werken terug tot en met 1 januari 2017.


Documenten

13