Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 11 oktober 2016
1.
34461

Ketenaansprakelijkheid vervoersovereenkomsten

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

2.
34375

Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de veranderende arbeidsmarkt en de duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van D66 (Rinnooy Kan).

3.
Toezegging Bijzondere bijstand (T01981)

Brief van de minister van SZW van 14 september 2016 ter aanbieding van de monitor alleenstaande ouders (33716, J)

De vragen van de fracties van SP en ChristenUnie in reactie op de brief van 14 september 2016 worden ondersteund door de fractie van GroenLinks. De brief wordt aldus vastgesteld.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren