Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 11 oktober 2016
1.
34086

Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 8 november 2016.

2.
33885

Novelle Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Duthler), CDA (Van Bijsterveld), D66 (Bredenoord), SP (Wezel), PvdA (Barth), GroenLinks (Strik), ChristenUnie (Kuiper) en SGP (Van Dijk).

3.
34091

Initiatiefvoorstel-Segers, Volp en Kooiman Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Duthler), CDA (Van Bijsterveld), D66 (Bredenoord), GroenLinks (Strik), ChristenUnie (Kuiper) en SGP (Van Dijk).

4.
34157 / 34159

Recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures; Aanvulling van bepalingen over de verdachte, de raadsman en enkele dwangmiddelen

De commissie besluit inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag op 1 november 2016.

5.
Voorhang ontwerpbesluit Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000

De commissie besluit over te gaan tot schriftelijk overleg betreffende het ontwerpbesluit Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000. Inbreng wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Strik). De conceptbrief wordt op 25 oktober 2016 geagendeerd.

6.
34550 VI, A

Brief over prijsafspraak rechtspraak 2017-2019

De commissie besluit de brief van 7 oktober 2016 voor kennisgeving aan te nemen.

7.
Mededelingen en informatie

Het lid Backer (D66) verzoekt het voorgehangen Ontwerpbesluit tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en het Besluit OM-afdoening in verband met onder meer de jaarlijkse indexering van de tarieven te agenderen op 25 oktober 2016.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren