Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 27 september 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Bijzondere bijstand (33.716) (T01981)

- Toezegging Bijzondere bijstand (T01981)

Brief van de minister van SZW van 14 september 2016 ter aanbieding van de monitor alleenstaande ouders (33716, J)

De commissie besluit de brief van 14 september 2016 op verzoek van het lid Don (SP) aan te houden en op 11 oktober 2016 opnieuw ter bespreking te agenderen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren