Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 27 september 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E160005 - Voorstel voor een richtlijn tot vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken die de werking van de interne markt rechtstreeks schaden

- 34418, C

Brief van de staatssecretaris van Financiën over het Nederlandse vestigingsklimaat; EU-voorstel: Richtlijn inzake vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken COM(2016)26

De commissie besluit de brief te betrekken bij de Algemene Financiële Beschouwingen en de behandeling van het Belastingplan 2017 c.a.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren