Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 13 september 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Novelle Belastingplan 2016 (34.360)

- 34302 / 34360, V follow-up novelle Belastingplan 2016

Uitvoering toezegging om met een brief te komen waarin wordt geschetst hoe een verschuiving van rijksbelastingen naar gemeentebelastingen vormgegeven zou kunnen worden

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van VVD (Van de Ven) en 50PLUS (Van Rooijen).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren