34.524

Goedkeuring Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag inzake de toetreding van MontenegroHet Protocol bij het NAVO-Verdrag is ondertekend en volgt nu de goedkeuring ervan conform de geldende nationale wetgeving van de lidstaten. Alle 28 lidstaten dienen het Protocol te aanvaarden, wil dit in werking treden. De NAVO-lidstaten streven ernaar de nationale goedkeuringsprocedures voor het Protocol zo spoedig mogelijk af te ronden, met als richtlijn een periode van negen maanden.

Montenegro heeft vanaf 2009 deelgenomen aan het «Membership Action Plan» (MAP) van de NAVO. Het MAP is een in 1999 door de NAVO ontwikkeld programma, waarin landen die toetreding tot de NAVO nastreven, worden geassisteerd bij de voorbereidingen daarvan. Het programma beschrijft de uitgangspunten waaraan de aspirant-toetreder op zowel politiek als militair terrein moet voldoen.

De uitnodiging aan Montenegro om toe te treden is vastgelegd in het op 19 mei 2016 te Brussel tot stand gekomen Protocol bij het NAVO-Verdrag betreffende de toetreding van Montenegro (Trb. 2016, 95PDF-document).


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 2) is op 22 december 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA, Groep Bontes/Van Klaveren en PVV stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 maart 2017 zonder stemming aangenomen. De fractie van de SP is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

23 augustus 2016

titel

Goedkeuring van het op 19 mei 2016 te Brussel tot stand gekomen Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag inzake de toetreding van Montenegro (Trb. 2016, 95)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de eerste dag van de derde maand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

17