Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 12 juli 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Omvattendheid NAVO 2% norm (33.694) (T02302)

- T02302

Internationale Veiligheidsstrategie

De commissie besluit de toezegging als voldaan te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman