Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 12 juli 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet vrijstelling uitkeringen Artikel 2-Fonds (34.303)

- Conceptbrief van het Lid Van Rooijen (50PLUS) inzake koopkrachtontwikkeling ouderen voor de jaren 2017-2021

De commissie ziet af van het sturen van een commissiebrief en besluit dat ondersteuning van de vragen van de heer Van Rooijen (50PLUS) een aangelegenheid is van individuele fracties.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren