Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 5 juli 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Mogelijkheden voor investeringsfonds (33.819) (T01833)

- T01831, T01833 en T02075 - Toezeggingen evaluatie verhuurderheffing

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst over de indicatieve bestedingsruimte van woningcorporaties; Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst over de evaluatie van de verhuurderheffing; Wet maatregelen woningmarkt 2014 II

De commissie besluit het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg met de minister voor Wonen en Rijksdienst over de indicatieve bestedingsruimte van woningcorporaties en over de evaluatie van de verhuurderheffing uit te stellen tot 13 september 2016.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman