Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 5 juli 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens (33.509)

- Mededelingen en informatie

- De plenaire behandeling van wetsvoorstel 33509 (Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens) vindt plaats op 27 september 2016.
- De commissie zal geïnformeerd worden over de nog te bepalen datum van de bijeenkomst over de decentralisaties in het sociaal domein, die door de commissie BiZa/AZ georganiseerd wordt.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer