Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 5 juli 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Novelle Belastingplan 2016 (34.360)

- 34302 / 34360, V follow-up novelle Belastingplan 2016

uitvoering toezegging om met een brief te komen waarin wordt geschetst hoe een verschuiving van rijksbelastingen naar gemeentebelastingen vormgegeven zou kunnen worden

De commissie besluit inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering op dinsdag 13 september 2016.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren