Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 28 juni 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Van toepassing verklaring van de Wet minimumloon op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht (33.623)

- Mededelingen en informatie

Naar aanleiding van een vraag van het lid Elzinga (SP) over de stand van zaken van het wetsvoorstel Van toepassing verklaren van de Wet minimumloon op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht (33623) wordt gemeld dat er nog geen antwoord is ontvangen op de brief van de commissie van 22 maart 2016 over de mogelijke hervatting van de behandeling.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren