Maidenspeech van H.H.L.M. Pröpper (CDA)

pdf Maidenspeech van H.H.L.M. Pröpper (CDA)


Bij:
  • Wijziging van de gemeentewet op het stuk der belastingen (limitering onroerend-goed belasting en, leges en rechten) (20565)

Handelingen 1988/1989, 34ste vergadering, blz. 1238-1239