Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 7 juni 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging bestuursrechtelijke sanctionering in de sociale zekerheid (34.396)

- 34396

Wijziging bestuursrechtelijke sanctionering in de sociale zekerheid

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 21 juni 2016.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren