Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 7 juni 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Veiligheid en Justitie 2015 (34.000 VI)

- 34300 VI, R

Kabinetsreactie rapport "Herijking rechtsbijstand - Naar een duurzaam stelsel voor de gesubsidieerde rechtsbijstand" (Commissie Wolfsen)

De commissie besluit vooralsnog de behandeling van de kabinetsreactie door de Tweede Kamer af te wachten.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren